Skip to main content

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Vestfold Bygg og Rekkverk på https://www.vbr.no og tilknyttede digitale kanaler.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv. Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@vbr.no

Når og hvordan vi samler inn personopplysninger

Vestfold Bygg og Rekkverk samler ikke inn personopplysninger med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post eller kontaktskjema på våre sider. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv. Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@vbr.no

Google Analytics

Google Analytics er en tjeneste for innsamling og analyse av besøksstatistikk. Denne tjenesten benytter cookies for å analysere hvordan brukerne benytter nettstedet. Google bruker informasjonen som innhentes for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Vi benytter informasjonen som samles inn for å se hvilke sider som blir besøkt, hvordan besøkende navigerer rundt på siden, hva slags utstyr som brukes for å lese nettsiden og lignende. Tjenesten samler ikke inn informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere enkeltpersoner.

HTTPS og sikker overføring

Dette nettstedet benytter kryptering med HTTPS. HTTPS er en sikrere versjon av HTTP som i praksis betyr at all kommunikasjon mellom vårt nettsted og din klient (for eksempel mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin) krypteres. Dersom du for eksempel fyller ut et skjema vil nettsiden være den eneste om kan lese dette. HTTPS sikrer også mot «tyvlytting» av informasjonen som sendes og at noen endrer på de sendte dataene. I de fleste nettlesere vises dette med en grønn hengelås i adresselinjen i nettleseren.

Hva brukes personopplysningene til?

Vi trenger opplysningene for å holde kontakt med deg og kartlegge dine behov for et mulig fremtidig kundeforhold. Dine personopplysninger brukes ikke til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvem som har tilgang på dataene

Det er kun vi i Vestfold Bygg og Rekkverk og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. I tilfeller hvor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

Vi beholder nødvendige opplysninger for regnskap av historiske grunner.

Detaljer om tredjeparts leverandører

Vi bruker Google Analytics for innhenting av statistikk om besøk å våre sider.

Kontakt via e-post, telefon og sms
Som kunde kan det hende at dialogen med oss foregår på e-post, telefon eller SMS. Dette kan gjelder generelle ting rundt ditt kundeforhold. Eksempler på dette kan være bekreftelse av varer eller tjenester du har eller skal bestille. Din kontaktinformasjon og tekstlig korrespondanse lagres i disse tilfellene.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på post@vbr.no. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene.

Se info om informasjons-kapsler (cookies) her